Akčný plán transformácie hornej Nitry bude môcť pripomienkovať i verejnosť