Žalobu poslancov na Bratislavu v kauze predaja PKO súd zamietol

Súd posudzoval formálne náležitosti procesu schvaľovania predaja, nie etickú stránku a vecnú správnosť postupu vedenia mesta.