BAjky

Bratislavský bikesharing obohacuje slovnú zásobu slovenčiny o nové slová.