Banské vody na hornej Nitre sú znečistené arzénom, tvrdí Greenpeace

Vzorky odobrali z piatich vodných tokov, do ktorých majú Hornonitrianske bane Prievidza vypúšťať banské odpadové vody.