Bratislava opravuje zanedbané cesty

Nový asfalt pribudne na Bajkalskej aj na Dolných honoch a v Devínskej Novej Vsi.