Bratislavský a Trnavský kraj chcú medzi sebou integrovať verejnú dopravu

Predsedovia susediacich samosprávnych krajov sa dohodli, že podpíšu memorandum a zostavia expertný tím.