Bratislavská a trnavská župa chcú spolu prepojiť verejnú dopravu