Bratislavský kraj spúšťa nový webový projekt Pomôžme si

Projekt spája tých, ktorí potrebujú pomoc s tými, ktorí pomoc ponúkajú.