Bratislavský kraj vyčlenil takmer 400-tisíc eur na územné dotácie