Bratislavskí poslanci nedokončili ani na štvrtýkrát rokovanie zastupiteľstva

Zasadnutie muselo po niekoľkých hodinách predčasne skončiť pre neuznášaniaschopnosť zastupiteľstva.