Bratislavská stanica dostala novú čakáreň

Cestujúci uvidia v čakárni aj pôvodné fresky a zreštaurované historické stĺpy.