Bratislavu čaká veľká zmena v električkovej doprave

Zmenu trasovania všetkých električiek si vyžiadala modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály.