Cestujúcich čakajú obmedzenia počas Račianskeho vinobrania

Nočnú dopravu posilní kĺbový autobus.