Dúbravčania by chceli v lokalite Pri kríži park alebo parkovisko

V lokalite Pri Kríži mali vzniknúť náhradné nájomné byty.