Dni Milana Hodžu: Súťaž o najlepší novinový článok a esej už roky spoluorganizuje jedna zo staromestských škôl

Koncom júna si už po pätnásty raz pripomíname Milana Hodžu, osobnosť slovenskej a československej politiky prostredníctvom viacerých podujatí vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho aj spoločenského charakteru pod hlavičkou Dni Milana Hodžu.