Ekologická výstava o našej planéte v Tihányiovskom kaštieli: Unesie Zem naše kroky?

Aj o tom či Zem unesie naše kroky, je prírodovedno - ekologická výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, v Tihányiovskom kaštieli v Radvani.