Elektrina bola bezpečnejšia ako svietiplyn

V Ludwigovom mlyne sa elektrinou svietilo od februára 1884.