Karlova Ves vyhlásila stavebnú uzáveru v zóne Líščie údolie

O jej vyhlásení a trvaní do schválenia územného plánu zóny, maximálne na najbližších päť rokov, rozhodol karloveský miestny úrad.