Košičania žiadajú pozastaviť stavebné konanie NTC

Podľa signatárov je projektová dokumentácia k Národnému tenisovému centru v rozpore s platnými technickými normami.