Košická krytá plaváreň zdvihla ceny od apríla

Plaváreň je každoročne v strate. Časť nutnej rekonštrukcie musia zaplatiť aj návštevníci - vyšším vstupným.