Košickému županovi Trnkovi sa údajne vyhrážajú

Podľa Trnku je dôvodom nehospodárne nakladanie s prostriedkami KSK v prípade Spojenej školy v Sečovciach.