Končí sa druha etapa obnovy Námestia slobody

Na námestí pribudlo ihrisko, pobytové trávniky so závlahou a lokálne sa upravila dlažba.