Kraj zvýši odmeny pre zamestnancov DSS

Zamestnanci domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti župy si prilepšia.