Malým akcionárom bratislavksých vodární sa nepáči tender na strážnu službu

Vodárne nie sú potraviny alebo večierka, tvrdí zástupca akcionárov Dragún.