Na Bratislavskom hrade na chvíľu sprístupnia nálezy keltskej architektúry