Na Železnej studničke unikli zo sudov nebezpečné chemikálie

Znečistenú pôdu musel odstrániť báger.