Na funkciu mestského kontrolóra v Bratislave je 12 kandidátov