Na funkciu mestského kontrolóra v Bratislave je 12 kandidátov

Všetci splnili zákonom stanovené podmienky.