Na rohu

Čím je človek starší, tým viac má aj spomienok na to, ako sa menili miesta, ktoré sú dnes celkom iné.