Na Záhradníckej vyznačia jazdný pruh pre MHD a cyklistov

Vyhradené pruhy majú znížiť časové straty trolejbusových liniek.