Napoleon obsadil Viedeň bez boja, Prešporok sa bránil

Mesto hrdinsky odolalo Napoleonovi v čase jeho najväčšej vojenskej slávy a brány otvoriť nepriateľovi bolo nútené až po podpísaní prímeria.