Nelegelálna stavba pod Mostom SNP vznikla nad rámec ohlásených prác

Firma Zemegula začala pod bratislavským Mostom SNP budovať zrejme cyklistické a turistické centrum.