Nesrovnal a Vallo sú za to, aby Bratislava získala kompetencie kraja

Zmeny v administratívnom usporiadaní Bratislavy sú podľa súčasného vedenia mesta dôležité.