Niektorí bratislavskí poslanci majú námietky voči developerskému projektu Vydrica

Prezentované výškové riešenie budov podľa poslancov nerešpektuje ciele schválené v územnom pláne zóny.