Ondavka zanikne až po voľbách

V Ondavke žije 14 ľudí, pričom už dvaja majú zmenené trvalé bydlisko.