Oznam pre občanov

Vážení občania,
BVS, a.s., oznamuje, že na ulici Bezručova bude dňa 15.8.2018 v čase od 8,00 do 12,00 hodiny dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu