Petržalka zmodernizuje zastávky MHD pri železničnej stanici

Celkové náklady sa odhadujú na 447.125 eur.