Počas jesene pribudne v Dúbravke viac než 130 stromov

Mestská časť vysadí stromy v štrnástich lokalitách.