Pomôžte nám skrášliť spustnutý vnútroblok Krížna-Záhradnícka. Stretneme sa v piatok na brigáde

Vnútroblok Krížna-Záhradnícka má najlepšie časy za sebou. Staré Mesto spolu s Nadáciou Pontis sa preto rozhodli zorganizovať dobrovoľnícku brigádu a vrátiť mu zašlú krásu. Príďte nám pomôcť aj vy.