Pre opravy sa čiastočne uzavrú cesty R1 Trnava-Nitra a I/16 vo Zvolene

Práce budú realizované v troch etapách počas viacerých víkendov.