Pri epidémii syfilisu v Trebišove evidujú 89 nových prípadov vrátane detí

Na elimináciu šírenia nákazy syfilisu Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove denne kontroluje účasť chorých na vyšetreniach a liečbe