Pri Veľkej Ide neďaleko oceliarní U.S. Steel horí obilie