Rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie by mali dokončiť v apríli 2020

Rekonštrukcia sa začala v januári 2016.