Slovnaft pre generálne revízie odstaví petrochemickú časť rafinérie

Spoločnosť od štvrtka spustí druhú časť generálnych revízií.