SND môže nevyčerpané peniaze použiť na modernizáciu javiskovej techniky

Zmenu účelového využitia peňazí schválila vláda.