Staré Mesto a Vrakuňa neodsúhlasili Vallov návrh parkovacej politiky, Dúbravka je za

Staré Mesto a Vrakuňa žiadajú dopracovať návrh celomestskej parkovacej politiky, v Dúbravke dali návrhu parkovacej politiky zelenú.