Staré Mesto pripravuje revitalizáciu školskej jedálne ZŠ Milana Hodžu, poslúži na rozšírené vzdelanie pre deti, pedagógov aj rodičov

Zlepšiť nevyhovujúce priestorové možnosti pre ďalšie vzdelávanie formou prednášok, besied, školení a konferencií s možnosťou cateringu – to je cieľom obnovy školskej jedálne ZŠ Milana Hodžu v budove na Podjavorinskej ulici. Projekt, ktorý víta aj vedenie školy, bude realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.