Studne pri skládke vo Vrakuni sú kontaminované chemikáliami aj pesticídmi

Pravidelný viacročný konzum zeleniny polievanej znečistenou vodou zo studní môže predstavovať riziko.