Štúdia priniesla päť alternatív rozvoja železničnej dopravy v Bratislave

ŽSR nepreferujú jednu konkrétnu alternatívu.