Trenčiansky kat dostával od mesta slabý plat

Písomnosti o tom, za aké zločiny najčastejšie trestal ľudí a akým spôsobom, sa nedochovali.