Trnavská Dolná brána do výšky nepôjde

Zvyšky zaniknutej Dolnej brány, ktorá spolu s barbakanom tvorila súčasť unikátneho trnavského hradobného systému, budú prezentovať len v náznakovej podobe.